Program “Pokój poprzez turystykę”

28-nov-14-Turism-tv-h-ro-Fiedler

28-nov-14-Turism-tv-h-ro-Fiedler

Program “Pokój poprzez turystykę”

Gruziński Komitet Helsinski (hCa GC) to organizacja NGO, będąca częścią międzynarodowego ruchu pokojowego. hCa GC organizuje treningi i seminaria, międzynarodowe konferencje, sympozja i fora dyskusyjne. Z inicjatywy tej organizacji corocznie przeprowadzane są szkoły młodzieżowe, tak na poziomie narodowym, jak i na międzynarodowym. hca CG przyjmuje stażystów, organizuje sesje coachingowe i warsztaty kreatywne.

Hca CG aktywnie działa w sferze turystycznej: po części wspomaga rozwój ruchu hostelowego w Gruzji, a także innowacyjnych i kreatywnych form turystyki. Organizacja usilnie pracuje w kierunku turystyki edukacyjnej, kierując swoje propozycje do obywateli całego świata – każdemu, kto pragnie odebrać dodatkowe wykształcenie w Gruzji.

Chętni mogą przejść staż, poznać historię i kulturę kraju i regionu. Dla uczestników programów organizowane są różnego rodzaju naukowe, edukacyjne i kulturalne przedsięwzięcia lub spotkania robocze.

Zespół organizacji opracowuje i proponuje niestandardowe trasy i programy dla osób indywidualnych lub grup, odpowiadając na ich potrzeby i możliwości.

Wszystkie programy turystyczne zorientowane są na indywidualny kontakt – planowane są z wyprzedzeniem, po ustaleniu interesów i życzeń uczestników. Co ważne – są adaptowane do sezonu i warunków meteorologicznych.

Szczególną uwagę zwraca się na bezpieczeństwo i zdrowie uczestników wypraw. Dla zainteresowanych proponuje się specjalne zdrowotne procedury i wycieczki.

Uczestnicy naszych programów wracają do domu zadowoleni i pełni sił. Większość z nich wraca do nas ze swoimi przyjaciółmi i rodzinami.

Środki, które uzyskuje się w efekcie obsługi programów turystycznych przeznaczane są na rozwój serwisu i na różne projekty socjalne. Przewidziane są zniżki dla różnych grup, a niektóre osoby obsługujemy zupełnie bezpłatnie.

Konflikty niszczą komunikację, a my ją rehabilitujemy i umacniamy.

Koordynator Gruzińskiego Komitetu Helsinskiego Fundacji praw Człowieka

Aleksander Rusecki