Информационно-аналитическая поддержка процесса Председательствования Украины в ОБСЕ

Program “Pokój poprzez turystykę”

28-nov-14-Turism-tv-h-ro-Fiedler

28-nov-14-Turism-tv-h-ro-Fiedler

Program “Pokój poprzez turystykę”

Gruziński Komitet Helsinski (hCa GC) to organizacja NGO, będąca częścią międzynarodowego ruchu pokojowego. hCa GC organizuje treningi i seminaria, międzynarodowe konferencje, sympozja i fora dyskusyjne. Z inicjatywy tej organizacji corocznie przeprowadzane są szkoły młodzieżowe, tak na poziomie narodowym, jak i na międzynarodowym. hca CG przyjmuje stażystów, organizuje sesje coachingowe i warsztaty kreatywne.

Hca CG aktywnie działa w sferze turystycznej: po części wspomaga rozwój ruchu hostelowego w Gruzji, a także innowacyjnych i kreatywnych form turystyki. Organizacja usilnie pracuje w kierunku turystyki edukacyjnej, kierując swoje propozycje do obywateli całego świata – każdemu, kto pragnie odebrać dodatkowe wykształcenie w Gruzji.

Chętni mogą przejść staż, poznać historię i kulturę kraju i regionu. Dla uczestników programów organizowane są różnego rodzaju naukowe, edukacyjne i kulturalne przedsięwzięcia lub spotkania robocze.

Zespół organizacji opracowuje i proponuje niestandardowe trasy i programy dla osób indywidualnych lub grup, odpowiadając na ich potrzeby i możliwości.

Wszystkie programy turystyczne zorientowane są na indywidualny kontakt – planowane są z wyprzedzeniem, po ustaleniu interesów i życzeń uczestników. Co ważne – są adaptowane do sezonu i warunków meteorologicznych.

Szczególną uwagę zwraca się na bezpieczeństwo i zdrowie uczestników wypraw. Dla zainteresowanych proponuje się specjalne zdrowotne procedury i wycieczki.

Uczestnicy naszych programów wracają do domu zadowoleni i pełni sił. Większość z nich wraca do nas ze swoimi przyjaciółmi i rodzinami.

Środki, które uzyskuje się w efekcie obsługi programów turystycznych przeznaczane są na rozwój serwisu i na różne projekty socjalne. Przewidziane są zniżki dla różnych grup, a niektóre osoby obsługujemy zupełnie bezpłatnie.

Konflikty niszczą komunikację, a my ją rehabilitujemy i umacniamy.

Koordynator Gruzińskiego Komitetu Helsinskiego Fundacji praw Człowieka

Aleksander Rusecki

 

Vector4Peace Publication #13

Безымянный

content:

БезымянныйAugust 30 International day of missing persons  

CaptureSituation in the Tskhinvali region 

CaptureSituation in Abkhazia 

Безымянный.png1Missing People

CaptureOver than 1300 people are reported missing as a result of conflict between Ukraine and Russia

Безымянный.png1.png21.5 year of repressions: missing Crimean Tatars in occupation

Безымянный.png1.png3Program “Yellow Tulips”

Bulletin-13_eng

Vector4Peace Публикация #13

Безымянный

Содержание:

Безымянный  30 августа Международный день без вести пропавших   

CaptureСитуация в Цхинвальском регионе 

CaptureСитуация в Абхазии 

Безымянный.png1Пропавшие без вести 

CaptureВ результате украинско-российского конфликта без вести пропавшими считаются более 1300 лиц 

Безымянный.png1.png21,5 ГОДА РЕПРЕССИЙ: БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШИЕ КРЫМСКИЕ ТАТАРЫ В ОККУПАЦИИ 

Безымянный.png1.png3Программа “Желтые тюльпаны” 

Bulletin-13_ru

Vector4Peace #6

Untitled3

 Capture 

 

 

 

 

 

Untitled1<< предмайданное настроение >>  – Нино Бурджанадзе в Москве 

 

 

 

 

 

 

222Немецкие инициативы – Фактор стабильности для стран Кавказа

 

 

 

 

 

 

Untitled3Новые провокации на грузино-азербаджанскам направлении

  

 

 

 

 

 

 

Untitled4   

Чего  ожидать Украине от будущего  торгового соглащения с ЕС? 

 

 

 

 

Bulletin #6_ru (2)

Vector4Peace #6

Untitled3

 

 Capture 

 

 

 

 

Untitled1

“Pre-Maidan mood” – Nino Burjanadze in Moscow

 

 

 

 

 

 

222German initiatives a stability factor for the countries of the Caucasus

 

 

 

 

 

 

Untitled3New provocations

on the Georgian-Azerbaijani direction   

 

 

 

 

 

Untitled4What can Ukraine Expect from the Forthcoming Trade

Agreement with the EU? 

 

 

 

Bulletin #6_eng (2)

Доклад “псевдоконфликты и квазимиротворчество на Кавказе”

Untitled-4

8-10 Июля, 2013 года директор Кавказского института региональной безопасности Александр Русецкий принял участие в работе международной конференции «Конфликты на Кавказе: история, настоящее и перспективы разрешения». Конференция состоялась в Азербайджане и была организована Центром стратегических исследований при Президенте Азербайджанской республики и Институтом Стратегических исследований Кавказа (Азербайджана). На конференции был презентован доклад «Псевдоконфликты и квазимиротворчество на Кавказе».