Проекты

Development of Social Tourism in Kakheti Region

Development_hca_2

kakheti

The project “Support Social Economy in Georgian Tourism” was implemented in Kakheti from October to December 2021. It was a collaboration between the Georgian and Polish organizations Klaster of Social Innovations (Poland), Instytut Rozwoju Rynku Pracy (Poland), and the Georgian Committee of the Helsinki Citizens’ Assembly (Georgia). The Polish Aid 2021 initiative provided funding for the project.

Representatives from small and medium-sized tourist entrepreneurs in Kakheti attended a series of training workshops on the fundamentals of social economy growth. Participants in the program took part in a competition of project ideas aimed at adapting and/or growing their business with the participation of people with disabilities. Within the scope of this initiative, 12 persons with disabilities were engaged in fields related to the development of tourism in Kakheti.

The following organizations became winners:

 • Sighnaghi Disabled persons Parents’ Union
 • LTD Chateau Napareuli
 • Qedeli Community
 • LTD Pesvebi
 • LTD Tsinandali Edem
 • IE Lamara Bezhashvili
 • “Temi Community”, Gremi

The authors tell about their projects:

More detailed information about the project can be found at https://pomocrozwojowa2021gruzja.bitrix24.site/?fbclid=IwAR1mHpYfHFepV6YzBRnHkhpBazjcpRRBpgMzNNqISnt1ZoCfwdPNKCnZxtA.
stopka PRG

Международная школа муниципальной политики

ismp
Международная школа муниципальной политики 26.06.2017-2.07.2017

Организации поддержки:

 • Международный центр муниципальной дипломатии (Грузия)
 • Грузинский комитет Хельсинкской гражданской ассамблеи (Грузия)
 • МФ Відродження (Украина)
 • ГС “Мережа правового развития”(Украина)

Цель школы:

Содействие формированию эффективной муниципальной политики на локальном, национальном, региональном и международном уровнях.

Задача школы:

Расширение возможностей представителей украинских муниципалитетов и муниципальных объединений в повышении эффективности муниципальной политики посредством ознакомления и изучения международного опыта и его адаптации к условиям Украины

В течение 6 дней участники школы повысили уровень информированности и обменялись опытом по вопросам 3-х секторной муниципальной политики в сферах:

 • превенции возникновения конфликтов в поликультурных муниципалитетах;
 • миротворчества, мирного урегулирования и усиления миротворческого процесса;
 • защиты прав и интересов различных категорий жертв войн и конфликтов;
 • пост-конфликтной реабилитации;
 • гражданского диалога и его роли в культуре управления.

В школе приняли участие:

1. Ольга Гальченко – МФ Відродження

от Асоциации ОТГ

2. Игор Абрам’юк, директор по развитию Асоциации ОТГ

3. Валерий Весняний мер г. Тульчин Винницкая область

4. Олег Московчук мер г. Нова Ушыця Хмельницкая область

от ГС “Сеть правового развития”

5. Алена Матвийчук глава правления ГС “Сеть правового развития”(г. Киев, г. Ковель)

6. Виталий Дорох представительство г. Хмильник Винницкая область

7. Виктория Ильчишына представительство г. Камянец-Подольськ Хмельницкая область

8. Анастасия Площинска представительство г. Хмельницкий

9. Игор Бринош представительство г. Одеса и г. Татарбунары Одеская область

10.Елла Петренко представительство смт. Билозерка Херсонская область

Развитие бюджетов на основе участия как элемент усиления местного самоуправления

Апрель, 2017 – Ноябрь, 2017

 

Донор: Министерства Иностранных Дел Польши в рамках проекта «Поддержка демократии 2016» Фонда Международной солидарности

 

Цель проекта: продолжение внедрения практики гражданского бюджета в Грузии как одного из механизмов гражданского участия.

 

Задачи проекта:

·         анализ существующих практик гражданского участия на местном уровне, разработка рекомендаций/предложений, касающихся гражданского бюджета для Кодекса Местного самоуправления и внесение законодательного предложения в Парламент;

·         интеграция и обучение лиц, занимающихся гражданским бюджетом и участием/мониторингом  в различных муниципалитета Грузии;

·         поддержка местного самоуправления, которые вводят Гражданский бюджет – Гори, Сачхере, Боржоми;

·         планирование пространства и консультации для одного из заявленных и выбранных проектов Гражданского бюджета 2016 года в Марнеули.

Исполнителем проекта является Фонд «Иное пространство» (Польша)

Партнерами проекта являются:

·         «Единый Кавказ»,

·         Грузинский комитет Хельсинкской гражданской ассамблеи;

·         «Зеленый Кавказ»;

·         муниципалитеты г. Гори и Марнеульского района.

Program “Pokój poprzez turystykę”

28-nov-14-Turism-tv-h-ro-Fiedler

28-nov-14-Turism-tv-h-ro-Fiedler

Program “Pokój poprzez turystykę”

Gruziński Komitet Helsinski (hCa GC) to organizacja NGO, będąca częścią międzynarodowego ruchu pokojowego. hCa GC organizuje treningi i seminaria, międzynarodowe konferencje, sympozja i fora dyskusyjne. Z inicjatywy tej organizacji corocznie przeprowadzane są szkoły młodzieżowe, tak na poziomie narodowym, jak i na międzynarodowym. hca CG przyjmuje stażystów, organizuje sesje coachingowe i warsztaty kreatywne.

Hca CG aktywnie działa w sferze turystycznej: po części wspomaga rozwój ruchu hostelowego w Gruzji, a także innowacyjnych i kreatywnych form turystyki. Organizacja usilnie pracuje w kierunku turystyki edukacyjnej, kierując swoje propozycje do obywateli całego świata – każdemu, kto pragnie odebrać dodatkowe wykształcenie w Gruzji.

Chętni mogą przejść staż, poznać historię i kulturę kraju i regionu. Dla uczestników programów organizowane są różnego rodzaju naukowe, edukacyjne i kulturalne przedsięwzięcia lub spotkania robocze.

Zespół organizacji opracowuje i proponuje niestandardowe trasy i programy dla osób indywidualnych lub grup, odpowiadając na ich potrzeby i możliwości.

Wszystkie programy turystyczne zorientowane są na indywidualny kontakt – planowane są z wyprzedzeniem, po ustaleniu interesów i życzeń uczestników. Co ważne – są adaptowane do sezonu i warunków meteorologicznych.

Szczególną uwagę zwraca się na bezpieczeństwo i zdrowie uczestników wypraw. Dla zainteresowanych proponuje się specjalne zdrowotne procedury i wycieczki.

Uczestnicy naszych programów wracają do domu zadowoleni i pełni sił. Większość z nich wraca do nas ze swoimi przyjaciółmi i rodzinami.

Środki, które uzyskuje się w efekcie obsługi programów turystycznych przeznaczane są na rozwój serwisu i na różne projekty socjalne. Przewidziane są zniżki dla różnych grup, a niektóre osoby obsługujemy zupełnie bezpłatnie.

Konflikty niszczą komunikację, a my ją rehabilitujemy i umacniamy.

Koordynator Gruzińskiego Komitetu Helsinskiego Fundacji praw Człowieka

Aleksander Rusecki

 

Vector4Peace Publication #13

Безымянный

content:

БезымянныйAugust 30 International day of missing persons  

CaptureSituation in the Tskhinvali region 

CaptureSituation in Abkhazia 

Безымянный.png1Missing People

CaptureOver than 1300 people are reported missing as a result of conflict between Ukraine and Russia

Безымянный.png1.png21.5 year of repressions: missing Crimean Tatars in occupation

Безымянный.png1.png3Program “Yellow Tulips”

Bulletin-13_eng

Vector4Peace Публикация #13

Безымянный

Содержание:

Безымянный  30 августа Международный день без вести пропавших   

CaptureСитуация в Цхинвальском регионе 

CaptureСитуация в Абхазии 

Безымянный.png1Пропавшие без вести 

CaptureВ результате украинско-российского конфликта без вести пропавшими считаются более 1300 лиц 

Безымянный.png1.png21,5 ГОДА РЕПРЕССИЙ: БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШИЕ КРЫМСКИЕ ТАТАРЫ В ОККУПАЦИИ 

Безымянный.png1.png3Программа “Желтые тюльпаны” 

Bulletin-13_ru

Vector4Peace #6

Untitled3

 Capture 

 

 

 

 

 

Untitled1<< предмайданное настроение >>  – Нино Бурджанадзе в Москве 

 

 

 

 

 

 

222Немецкие инициативы – Фактор стабильности для стран Кавказа

 

 

 

 

 

 

Untitled3Новые провокации на грузино-азербаджанскам направлении

  

 

 

 

 

 

 

Untitled4   

Чего  ожидать Украине от будущего  торгового соглащения с ЕС? 

 

 

 

 

Bulletin #6_ru (2)

Vector4Peace #6

Untitled3

 

 Capture 

 

 

 

 

Untitled1

“Pre-Maidan mood” – Nino Burjanadze in Moscow

 

 

 

 

 

 

222German initiatives a stability factor for the countries of the Caucasus

 

 

 

 

 

 

Untitled3New provocations

on the Georgian-Azerbaijani direction   

 

 

 

 

 

Untitled4What can Ukraine Expect from the Forthcoming Trade

Agreement with the EU? 

 

 

 

Bulletin #6_eng (2)

Началась реализация проекта «За работу!»

Грузинский Национальный Комитет Хельсинкской Ассамблеи с 15-ого июля 2014 года начал реализацию проекта “За работу!”.  Инициатором и координатором проекта является “Европейско-Грузинский Форум” (EUGEOFOR). Проект осуществляется при финансовой поддержке Министерства иностранных дел Латвии  в партнерстве с муниципалитетом города  Энгуре (Латвия), муниципалитетом города Кварели (Грузия) и  Кавказского Международного Университета.

Основной целью проекта является содействие повышению уровня занятости и экспортной активности малых предприятий Восточной Грузии, путём усиления кооперации и создания единого экспортного брэнда для предприятий данного региона.

Приоритетная сфера деятельности проекта – улучшение инвестиционного климата в регионах Грузии (стимулирование кооперации малых предприятий на основе выработки единых стандартов качества; нацеленность на повышение экспортной активности; повышение уровня занятости и социальной защищённости).

Проект осуществляется в тесном сотрудничестве c  малыми предприятиями региона, начинающими предпринимателями и местными самоуправлениями (муниципалитетами).

В рамках проекта планируется визит экспертов и представителей муниципалитета из Грузии  в Латвию. В ходе этого визита планируется проведение встреч с латвийскими экспертами, представителями университетов и органов местного самоуправления.

В проекте будут участвовать представители малых предприятий Восточной Грузии и студенты Кавказского Международного Университета, которых будут инструктировать как фасилитаторов форума. Для предпринимателей и представителей муниципалитетов будут проведены семинары по созданию регионального бренда и координации  предпринимательской деятельности самоуправлениями, кооперации малых предприятий, разработке единых стандартов качества и гармонизации с европейскими нормами, повышении занятости населения с точки зрения европейской практики, создании бренда на примере “Growing Green in Latvia”.

В рамках проекта проводится форум предпринимателей и муниципалитетов региона.

По завершении проекта, местное самоуправление будет продолжать координировать предпринимательскую активность в данной сфере и оказывать всяческую поддержку кооперации и занятости населения.

Building an OSCE Youth Network in Georgia

 3 42

5

 

 

 

 

 


Building an OSCE Youth Network in Georgia

June-December 2014

 

Call for participants

 

 

Background

 

With 57 participating States in North America, Europe and Asia, the Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE) is the world’s largest regional security organization. It promotes a unique approach to security that encompasses politico-military, economic / environmental and human aspects (the OSCE “three dimensions of security”). The OSCE also conducts many practical activities in various countries and offers a forum for political dialogue on a wide range of issues relating to European security.

 

This project aims at promoting dialogue between the OSCE and Georgian civil society, in particular youth. It is developed in partnership by the OSCE and the Helsinki Citizen’s Assembly – Georgian National Committee (hCa GNC). A number of young leaders – such as students, academics, NGO representatives – will be invited to participate in the programme which will take place in Tbilisi from June to December 2014. Participants will be expected to participate in a cycle of briefings and events to learn and actively discuss OSCE values and work on security in Europe. The objective of this initiative is to facilitate the establishment of a youth network, focussing on the OSCE, which will in the long run participate in other OSCE activities and develop initiatives related to OSCE topics.

 

The synopsis of the program:

 

 • An orientation course will be delivered by an OSCE representative to mark the official start of the project;
 • A cycle of thematic meetings will be organized. Each meeting will focus on a specific topic, relating to security in Europe. Experts from the OSCE, Georgian officials and independent experts will be invited to present and engage in discussions with participants;
 • Selected participants will be asked to contribute to various publications (the OSCE Security Community Magazine, Youth OSCE website, social networks etc.);
 • A simulation exercise of the OSCE Permanent Council (Model OSCE) will be organized in Tbilisi to conclude the cycle;
 • Three participants will be invited to participate in a study trip to Vienna.

 

The programme will start in June 2014 and end in December 2014. All participants will be informed in advance about the date and venue of each meeting conducted within the project. The main activities of the programme will take place in Tbilisi; some meetings may take place in other regions of Georgia.

 

Profile of the participants

Approximately 60 youth from across Georgia and abroad will be selected by the team representing the OSCE and hCa GNC.

Selection criteria:

 

 • Young leaders / activists / students / researchers / NGO members between ages 18-35;
 • Residing in Georgia or any other country / region of the OSCE area;
 • English language competency;
 • Have an interest and basic knowledge of the OSCE’s scope of work and OSCE organizations and structures;
 • High motivation to learn about the OSCE;
 • Availability to actively and regularly participate in the OSCE Youth Network and in all activities of the programme.

 

Participation of young people with at least 2 years’ experience and proven track record of involvement and engagement within their community (i.e. involvement in the NGO sector, student’s unions, local and national political parties, online democracy and human rights associations, political parties and NGOs) is encouraged. The participation of vulnerable and marginalized groups (minorities, people with disabilities etc.)  is encouraged as well.

 

Gender balance, as well as geographic diversity, variety of experiences, cultural backgrounds and organisations will be ensured.

A short list will be established on the basis of the applications received. Short-listed candidates will be invited for an interview ahead of the final selection (including Skype-interview).

 

 

Application procedure and selection of participants

 • All candidates should apply by filling in the online application form available at:

 

https://docs.google.com/forms/d/1FVsqtzl8WG7bKt_KOWmv0Ixu-jotsGICElsTVEpMHKM/viewform

 

before the 31 May 2014.

 

 • And by sending their CV to osceyouth.info@gmail.com (Please indicate in e-mail subject name/surname and OSCE YOUTH e.g: ,,Naniko Gadelia OSCE Youth’’)

 

All applicants will be notified of the results of the selection process by the first week of June 2014.

 

 

Deadline 31th May 2014

https://docs.google.com/forms/d/1FVsqtzl8WG7bKt_KOWmv0Ixu-jotsGICElsTVEpMHKM/viewform

All applications should be filled in online!

 

« Older Entries