“სტალინის ქართულ-ოსური ფენომენი”

03.05 stalin

სამეცნიერო-პრაქტიკული ტელესიმპოზიუმი – “ახალი გამოწვევები: კონსოლიდაცია უსაფრთხოებისათვის და მშვიდობისათვის”.

ჩვენ ვეძებთ სამშვიდობო პროცესის გაძლიერებისათვის ახალ შესაძლებლობებს.

სტალინი – როგორც ფაშიზმზე გამარჯვების სიმბოლო. სტალინი დაუბრუნდა პოლიტიკურ დისკურს და ქართველების და ოსების გაერთიანებას აპირებს. ცხინვალი გახდა სტალინირი.

საზოგადო მოღვაწე ზურაბ ბენდიანიშვილი

საერთაშორისო ურთიერთობების დოქტორი რუსუდან ფუხაშვილი

03.05.2020