რა შეიძლება მოხდეს აშშ-ს არჩევნებში? ცხელი შემოდგომის მოლოდინი საქართველოში

27.04.2020_presidential-election-ss_1292946538-2

რამ შეიძლება წააგებინოს ტრამპს? რატომ არ არის მზადება სხვა შესაძლო საფრთხეებთან სქარტელოში? რატომ უგულველყოფს სახელმწიფო მანქანა არსებულ ფსიქოლოგიურ საფრთხეებს??? რა კადრები და როგორ უნდა მოვამზადოთ კრიზისებთან ბრძოლისთვის და რატომ არ თანამშრომლობს სახელმწიფო დამოუკიდებელ ექსპერტებთან?

 სამეცნიერო-პრაქტიკულ სიმპოზიუმი – შეხვედრა ვახტანგ მაისაიასთან