აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს საქმიანობის გააქტიურებაზე

105

ალექსანდრე რუსეცკი: აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს საქმიანობის გააქტიურებაზე

01.05.2020